Lydmåling

 
Tilsynsmyndighederne / Miljøkontrollen kræver jævnligt, at musikanlæg i f.eks. restauranter, cafeer,
diskoteker monteres med en eller anden form for limiter, der sikrer, at støjen fra musikanlægget ikke
kan forårsage overskridelser af støjgrænseværdierne hos naboerne til stedet. Især de steder med tætte
naborelationer. Oftest er det musik indeholdende dominerende tromme- og baslyd, som skaber problemerne.
 
 
 
 
 
 
Når anlægget er indreguleret til at overholde støjgrænsen (lydmålinger hos naboer og spillested) skal det
plomberes. Denne plombering kan foregå på mange måder, som helt afhænger af musikanlæggets ud-
formning og bestykning, men typisk indsættes en elektronisk boks (limiter), som sikrer, at signalniveauet
holdes under en bestemt grænse. Til selve plomberingen benyttes ståltråd med plastikplomber eller
lakforsegling, der let flosser, når det fjernes.

Megasound udfører, leverer samt rådgiver omkring lydmålinger og limitering.
- kontakt Søren Hansen for nærmere information eller et uforpligtende tilbud.
 
Systemerne findes i flere forskellige prisklasser. Er du i tvivl, er det altid bedre at være forberedt end at
stå med et påbud i hånden.
  

Copyright © Megasound ApS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!